torsdag 19. mars 2015

Grødaland - Obrestad

Turen starter frå Grødaland bygdemuseum
-frå hagen ser eg ut mot eit disigt hav
 - eg vandrer på bondens traktorveg
-fuglane kvittrer og syng over alt
og vipene fyk fram og tilbake.
Fotuten småfuglane og vipene
 ser eg og måker, skarv og ender på min veg
 - vidare i utkanten av bondens åker
 - over bondens utmark
 - eg passerer Sør Reime
 - eg får auge to skarver 
 - nausta på Reime
 - på dette strekket er det 13 gjerdeklyvarar,
- eit par av dei er nok ikkje lenger i bruk...
 - på Reime er det stein på stein
 - det gamle naustet på Reime,
har overlevd nok ein vinter..
  - gardsbruka på Reime i det fjerne
 - når eg kjem til Obrestad,
er det ikkje lenger flatt
 - stien gåt på kanten, i utkanten av bondens mark
 - eg ser utover eit disigt hav
 - den 13. gjerdeklyvaren
 - mot Obrestad havn
 - langs den siste delen av turen, veks det kusommar.
Eg gjekk med nasen vendt mot jord,
i håp om å finne teikn til at kusommaren hadde begynt å veksa.
Den eine tua som allerede var i blomst,
den var eg så heldig å finna.
 - Obrestad havn
dagens tur ender her.
 - eg møtte ingen andre turgåarar før eg var ved målet,
der 4 menn starta sin tur og gjekk motsatt veg i mine fotspor...
- dette er ein del av Kongeveien,
eit mykje brukt turområde

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar