onsdag 21. november 2012

Grått og vått på eigne tufter....

Det har regna i bøtter og spann i fleire dagar, her på Jæren.
Mange stader er bondens mark og eng overfyllt med vatn.
Her som eg bur, er det litt kuppert,
og det er ikkje den første plassen vatnet samlar seg,
men etter så mykje nedbør har vi fått vår del vi og....
Med regnklede og vanntette sko,
 rusla eg rundt om på våre jorder og veier.
Vatnet rann nedover bakkane
- langs steingard og visna gras
- den velse bekken i botnen av bakken,
har gått over sine bredder og laga seg nye veier...
- enkelte av jorda hadde fått nye "innsjøer"
- buskar og tre var tunge av regndråper
 - dyra er no sett på bås, markene er tomme
 - det visna graset, vert som ein frageklatt mitt i det grå og våte landskapet
 - naboen sine jorder er og fyllte med vatn....
 - det er fint å gå ute på slike dagar og.....

tirsdag 13. november 2012

Tur i morgonsola.....

Etter mange regndagar på Jæren,
vakna me denne dagen opp til sol og vindstilla.
Eg tok turen til Brusand,
der eg ville gå ein tur på den 3 km lange stranda.
Eg gjekk langs den flaumstore elva
- og ville gå over brua mot stranda....
 - elva flaut i stride straumar over brua, og eg måtte velgja ein annan veg...
- litt lenger ute, kjem bølgjene innover mot land i stor fart
 - det var fasinerande å sjå på bølgjene
 - dei kom tett
 - og slo så flott over steinane
- det var så spanande å sjå på,
at eg klarte nesten ikkje å gå derifrå
 - turen gjekk vidare mot dei tre nausta
- regnet har sett sine spor her og, det var vatn og små bekker over alt
- her ligg båtane og venter på vår og varmare tider...
 - dei tre røde båthusa lyser opp i morgonsola
- utanfor steinane slår bølgjene mot land
 - eg går tilbake over toppane på sanddynene
 - herifrå ser eg kor mykje vatn her er,
og kor mykje sand som vatnet har teke med seg ut i havet
 - det ser ut som om elva flyt stille og roleg mot havet,
- når ho kjem til brua,
 ser ein kor store krefter det verkeleg er i elva.....
- ein spanande og fin tur i morgonsola...

søndag 4. november 2012

blått og grått ved sjøen...

- det meste går i fargane grått og blått,
når vi rusler nede ved sjøen i dag.
- ute i havet er skyene mørke blå
 - Selvåg strand
- Håtangen/Voien
- når ein ser innover land, er skyene lysare 
 - Nærland strand
 - ein flokk med ender har samla seg litt utpå sjøen
- fin tur i vindstille og god temperatur.