søndag 11. desember 2016

Ved vatnet i skogen...

For litt sidan hadde eg eit arbeidsoppdrag austpå.
Frå mitt rom var utsikten slik..
 - her er fint å rusle langs vann, vei og sti
 - resten av fotoserien  blir utan kommnetarer
 - sol går ned
- ein fin plass for store og små...
Ved Sværsvann, Siggerud,Ski Kommune

fredag 2. desember 2016

Solrik dag ved elv og sjø

sol som varmer om kinn
vind som rusker i mitt hår
elvebrus og bølgesus
herlig å vandre langs sti og vei
 Håelva renner sakte mot havet
 - steingard etter steingard
 ved Nærland strand
 - bonden på Nærland,
 er i ferd med å få inn resten av årets gulrotavling
 - Selvåg strand
 - ein av mange fuglerike plasser langs Jærkysten
 - Håelva, Voien og Håtangen
- når ein vandrer slik langs sti og vei,
er lett la tunge tanker fly sin vei,
fylle hovudet med nye bilete,
finne energi til nye tunge tak..
- rett og slett ei lisa for kropp og sjel

søndag 30. oktober 2016

Kongeveien, Bodle - Varhaug gamle kyrkjegard

blågrå skyer fulle av farger
rusletur langs hav og sti
over bonden åker og eng
 - det er dei blågrå skyene som fanger min interesse denne dagen
 - skyene er fulle av farger,
og endrer seg stadig fargestyrke og lys
 gamle naust langs stien
her haldt i si tidVarhaugslosen til
 - sola sine stråler finn veien gjennom skylaget,
og lyser opp deler av sjøen
 - det er mest som om kveldsfargane 
har begynt å breia seg ut over himmelen
 - tett opp under steingarden...
 - det vesle kapellet ved havet
med plass til 14 stk
 - fuglen på steinen
- ein mild og vindstille dag,
sist i oktober