fredag 3. april 2015

Sveine-Opstad, Nærbø

Ofte er det dei nærmaste områda vi veit minst om...
Området der eg vandrer i dag,
er ein plass i bygda eg har vore lite.
Mest fordi eg har tenkt på området som tett skog,
og eg likar best å vandra i åpne landskap.
Eit par som kjenner området godt, 
ville visa meg en fin runde for tur..
Vi starter ved Sveine,
går eit stykke i ope landskap
 - før vi svinger innom Sveineskogen
 - på andre sida av skogen kjem vi på ny ut i ope landskap
 - dette vatnet har ikkje noko spesielt navn,
det er eit resultat av tidlegare torvskjæring
 - ved hytta som høyrer til Åna fengsel tek vi ein rast
-hytta ble opprinnelig bygget som et maskin - og redskapsbygg
for torvdriften ved daværende Opstad tvangsarbeiderhus
under den første verdenskrigen 1914-1918
 - hytta er i dag open og til bruk for alle
 - i hytteboka kan ein lesa litt av historien for området
 - godstolen i hytta
 - her som over alt på Jæren,
gror landskapet igjen....
 - ei av dei gamle torvløene
 - vi vandrer videre
 - snart ser vi utover flate Jæren
- Nærbø kyrkje viser godt igjen
 - det nye meieriet i Kviamarka industriområde
 - på toppen er det rester av ein radar frå 2. verdenskrig
 - vindmøllene på HøgJæren ruver godt i terrenget
 - til tross for kald vind, er det stille og speilblankt på vatnet
- eit ukjent området i nærmiljøet som eg heilt klart vil utforske meir...
Takk til mine guider for godt turtips 
og mykje interssant informasjon undervegs.

1 kommentar: