lørdag 5. mars 2016

Slottet og slottsparken, Oslo

Ein februardag i slottsparken
 - gamle store nakne trær omkranser slottet
 - aktivitet i snøen som er plassert framfor slottet
 - Det kongelige slott, Oslo 
fra 1849
 - detaljer
Hans Majestets Kongens Garde,
den største avdelingen i Hæren.
 - vaktskifte
 - i takt
 - rapport
 - Parken består av store plener under høye trær, 
gangveier, alleer, og anlagde vannspeil
 Parken tallte opprinnelig rundt 2000 trær,
idag er tallet ca 1200
Slottsparken er et vernet kulturminne,
og forvaltes av Slottets gartnere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar