onsdag 6. juli 2016

Stilla - langs Stillaveien, Alta

Eit vatn blir til to 
Gaskajàvri borterst,
og Gjerdevannet nærmast.
I andre enden av Gjerdevatnet 
finn ein Altademningen
 - på denne tida av året kan ein køyre ganske langt innover heiane
- ved siste bom fortsatte vi til fots eit stykke
 - å vera omsverma er sikkert fint...
men når ein blir full av mygg, knott, fluer og klegg (nærmast angrepne) 
når ein gjer eit kort stopp,
og desse flyg rundt ein heile tida,
er det ikkje så trivelig å bli omsverma....
 - vi gå opp gåturen og skunda oss tilbake til bilen...
 - tilbake der to vatn blir til eitt
 - ein smal passasje, nesten som ei elv,
 bind dei to første vatna saman 
med dette vatnet: Storevatnet
 - Stillaveien går langs vatn og elv, 
heile veien nedover mot dalen
 - vi gjer nokre stopp her og der
her er så mykje fint å sjå langs veien
 - store fine skyer, blå himmel lagar ei fin ramme om landskapet
 - elva krysser vegen
dette området skal angivelig vera staden der gjengen lenka seg fast,
den tida demonstrasjonane pågjekk her, på 1970 og 1980 talet
 - elva renn vidare neover dalen
 - gjennom området der det ei tid vart teke ut Altaskifer
 - stille og rolig går ferda vidare
 - snart danser elva gjennom Styggfossen
 - elva er igjen rolig og fortsetter på si ferd nedover dalen...
- elva når om kort tid Tverrelvdalen og får navnet Tverrelva,
lenger nede renn elva ut i sjøen, i Altafjorden

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar