søndag 26. mars 2017

Hå gamle Prestegard - Refsnes strand

Skodda haldt på lette då eg starta turen
frå Hå gamle Prestegard
 eg vandrer langs kulturbeite
 på hengebrua over Håelva
 vandrer langs elva,
lytter til fuglekvitter og elvebrus
 det er vår i lufta
Håtangen
 skodda ligg på lur ute i havet
 eg svinger ned mot Selvåg strand
 skyer seiler forbi
 måker på stein
 eg trudde lenge at den eine tjelden hadde bare ein fot
der han hinka avgårde
 litt etter trippar tjelden på to, i bølgekanten
 vandrer vidare langs åker og eng på Nærland
 på denne jordlappen var vipene mange
dei flaksa og fauk og var vanskelige og fange (med kameraet)
 Nærland strand - her er fuglelivet rikt
 ender og svaner, måker, tjeld og andre småfugler
 eit øyeblikk kjem skodda innover
 like etter skein sola att
 Refsnes strand i sol
 snart er skodda tilbake
 og det var liten sikt
frisk tur og ein fin vårdag...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar