onsdag 13. juni 2018

Stopp langs veien...

3 volvoar er på tur,
mot Lista og Sør-Norsk Volvotreff.
med kaffi i termosen og matpakke i sekken,
bruker vi god tid sørover.
Det blir stopp ved Helleren, Jøssingfjord
Kulturminnet befinner seg under en heller 
som er dannet av et utstikkende fjell lengst inne ved Jøssingfjorden
Med sine 60 meter i lengde er dette en av de største av sitt slag i Norge. 
Det har stått flere hus under denne helleren, 
men i dag er det kun to trehus som står igjen. 
De to husene står uten taktekke fordi de er beskyttet av Helleren. 
Bygningene skriver seg fra 1800-tallet, 
men deler av bygningene kan være adskillig eldre. 
Sannsynligvis har det vært fast bosetning under Helleren fra 1500-tallet.
 det er mulig å gå inn i husa,
men det anbefales ikkje fleire enn 5 personer samtidig...
 volvoane er på tur igjen
neste stopp er Lindesnes fyr
 Norges eldste fyr 
beliggende tilnærmet helt på sydspissen av Lindesnes-halvøya i Lindesnes
 Loshavn, Lista
Her finnes det kanskje best bevarte trehusmiljøet langs sørlandskysten. 
Stedet har en historie med særpreg, spesielt i krigsårene 1807-1814, i den såkalte kapertiden
I disse årene hadde stedet los-virksomhet 
og drev autorisert kapring av engelske skip langs kysten. 
Kaperbrevene ble utskrevet av Kongens representanter i Kristiansand.
 Katland fyr
 Lista fyr
Fyret ligger på ytre Listalandet 
og er stadig et landemerke til hjelp for skipstrafikken. 
Fyrtårnet er bygget i hugget granitt, er fra 1833 og er 34 meter høyt. 
Det hurtigblinkende linseapparatet er fortsatt i drift. 
Fra 1853 til 1874 stod det tre fyrtårn av denne typen på stasjonen. 
Årsaken til dette behovet var å skille Lista fra andre fyr. 
To av fyra ble fjernet da fyrteknologien gjorde det overflødig med trippellys.
 tilsaman 138 trappetrinn til toppen
4 på utsida
126 opp til utkikksplatået
dei 8 siste opp til fyrlykta (stengt for publikum)
 på vegen opp ser vi gjennom bua vindu
 utsikt frå toppen
 volvoane og volvemennene
står der nede og venter på oss
 ein flokk nyklipte lamaer tek livet med ro
 det er nå tid for å finne vegen til Lista Fly og næringspark,
der vi skal bu og delta på vovlotreffet....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar